İK Danışmanlık Hizmetleri

İK Danışmanlık Hizmetleri

Bizimle İletişime Geçin

Formu Doldur

İK Danışmanlık Hizmetleri

Türkiye’de saygın bir istihdam ve İK danışmanlığı şirketi olarak, İK strateji gelişiminden organizasyonel gelişime, sektör dinamiklerine uyumlu ücretlendirme ve yan haklar danışmanlığından yeni kariyer geçiş hizmetlerine kadar birçok konuda size destek oluyoruz.

 

Danışmanlık verdiğimiz konular

•    İK Yönetim ve Strateji Danışmanlığı
•    İK Politikaları ve Prosedürleri Hazırlama
•    Stratejik İşgücü Planlaması / Yedekleme Planlaması
•    Ücretlendirme ve Yan Haklar / Ödüller ve Takdir Yönetimi
•    Organizasyonel Gelişim / Değişim Yönetimi
•    İK Denetimi ve Uyum Danışmanlığı
•    Performans Yönetimi / Çalışan Koçluğu
•    Çalışan Memnuniyeti Anketi, Çalışan Bağlılığı ve İletişimi
•    Eğitim & Gelişim Stratejisi ve Yönetimi
•    Liderlik Koçluğu ve Gelişimi
•    Kariyer Koçluğu ve Danışmanlığı 
•    Yetenek Havuzu Oluşturma, Sektörel Araştırma ve Raporlama

Danışmanlık verdiğimiz konular

İK Yönetim ve Strateji Danışmanlığı

Strateji danışmanlarımız, İK ve kurum stratejilerinin uyumlu hale getirilmesi konusunda destek vererek, kurum stratejilerinin işgücü piyasalarının güncel trendlerine cevap verecek şekilde çevik ve esnek hale getirilmesini sağlamaktadır.

Sektörel bilgi birikimimiz sayesinde iş sistemlerinizi olası zorluklara ve değişen rekabetçi koşullara uygun olarak yeni trendlerle desteklenen, esnek ve korunaklı olarak hazırlamanıza olanak sağlamaktadır.

Organizasyonel yapı içerisindeki verimsizlikleri tespit ederek çevik bir organizasyon ve yönetim yapısı oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.

İK Politika ve Prosedürleri Hazırlama

İş gücünüzü yönetmek için rutin İK prosedürlerini bütünleştiren tam kapsamlı teknoloji çözümleri sunuyoruz. İşletmelerin işe alım ve yeteneklerini elde tutma çabalarını geliştirmelerine, mevcut İK süreçlerini ve politikalarını günün şartlarına ve gelişen trendlere uygun modernize etmelerine, en son çıkarılan iş kanunları ve düzenlemelerine uygunluğunu sağlamalarına ve stratejik karar alma süreçlerine bilgi sağlamak için verilerden yararlanmalarına yardımcı oluyoruz.

Bizimle birlikte işbirliğiniz sayesinde; hem zamandan hem maliyetlerde ciddi tasarruf sağlayarak, güvenilir, yenilikçi bir bakış açısı ve sektör dinamiklerine uyumlu güçlü ve istikrarlı bir insan kaynakları politikasına sahip olabilecek ve iş gücü planlamasında ve İK stratejilerinizde verimlilik kazanacaksınız.

Stratejik İşgücü Planlaması / Yedekleme Planlaması Kurumunuzun gelecekte ihtiyaç duyabileceği yetenekler için iş gücü planlamasını gerçekleştirerek doğru yeteneklerle, doğru becerilere sahip olmasını sağlamak için iş gücü arz ve talebinin analiz edilmesine yardımcı oluyoruz.

Ayrıca kurum içerisinde terfilerle üst düzey pozisyonlara yükselmeye aday mevcut yöneticilerin yerine geçmeye hazır olan yöneticileri belirlemeye, izlemeye ve geliştirmeye yönelikte kullanılabilecek bir hizmettir. Değerlendirme merkezlerinin raporlarına göre kilit pozisyonlar için halefleri tespit ediyor, bireysel gelişim planlarını hazırlıyoruz.

Ücretlendirme ve Yan Haklar / Ödüller ve Takdir Yönetimi

Danışmanlık verdiğimiz konular

Ücretlendirme ve Yan Haklar:

Kurumdaki rol profillerine ve sorumluluklara bağlı bir derecelendirme yapısı formüle etmenize yardımcı oluyoruz. Ayrıca, yetenekleri çekmenize ve elde tutmanıza yardımcı olmaya dayanan rekabetçi ücretlendirme ve yan haklar çerçevesi tasarlayıp oluşturmanızı sağlıyoruz. Bu verileri piyasa koşullarına ve rakiplere göre uyumlandırıp, ücret ve yan haklar sistemi kıyaslama anketleri gerçekleştirip raporluyoruz. Ödül ve takdir yönetimi tasarlayıp devreye almanızda sorumluluk alıyoruz.

Organizasyonel Gelişim / Değişim Yönetimi

Bir kurumdaki verimliliğin arttırılması ve iş süreçlerinin daha etkin olmasını sağlamak için yönetim sistemin yeniden yapılanması ve düzenlenmesine ilişkin sunulan hizmetimiz ile, iş hedeflerine uygun yetkinlik modelinin hazırlanması, çalışanların yetkinlik haritalarının çıkarılması, var olan eksikliklerin belirlenmesi, buna uygun gelişim planlarının hazırlanması, kültürel ve stratejik dönüşüme destek olacak organizasyonların oluşturulmasını ve sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlayacak değişim yönetimini sağlıyoruz.

İK Denetimi ve Uyum Danışmanlığı

Kurumun iş stratejisi ve vizyonu ile sahip olunan İK politikaları, süreçleri ve prosedürlerinin belgeler ve sistemsel yapılarak incelenerek denetiminin gerçekleştirilmesidir. Kurumun boşluk ve eksikliklerini tespit eden fark analizlerini gerçekleştirerek verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması için gerekli gelişim planları ile düzeltici faaliyetleri belirleyerek, güncel İK yapısını ve politikalarını yerel yasa ve yönetmeliklere uyumlu hale getirmeleri için hazırlanmalarını sağlıyoruz.

Performans Yönetimi / Çalışan Koçluğu

Yetkinlik bazlı Performans Değerlendirmesi Yönetim sisteminin hayata geçirilerek, çalışanların ve departmanların performanslarının hedef bazlı ölçülebilmesine, her bir çalışan rolüne ve sorumluluğuna bağlı performans hedefleriyle değerlendirilmesi yardımcı oluyoruz.

Çalışan Memnuniyeti Anketi, Çalışan Bağlılığı ve İletişimi

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi: Kuruluşunuz için hizmet veren çalışanlarınızın memnuniyetini ve bağlılıklarını ölçerek, bunların kurumunuzun geleceğini, imajını ve iş başarısını nasıl etkilediğini belirlemenize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elde edilen verilere bağlı olarak bir eylem planı geliştirerek kurumunuzu iş sonuçlarını iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.

Eğitim & Gelişim Stratejisi ve Yönetimi

Simülasyon Destekli Eğitim ve Gelişim Merkezi Mevcut çalışanların profesyonel gelişimini hızlandıran ve katılımcıların yetkinliklerinin geliştirilmesine, beceri ve davranışlarının çeşitli simülasyon araçları kullanılarak ölçümlenmesine, değerlendirilen pozisyon gereksinimleriyle karşılaştırılarak çok detaylı bireysel ve takım değerlendirmelerinin hazırlanmasını sağlamaktayız.

Danışmanlık verdiğimiz konular

Liderlik/Yöneticilik Koçluğu ve Gelişim Programı

Kurum içerisindeki potansiyeli yüksek kişileri tespit ederek, liderlik vasıflarını ortaya çıkarmak ve potansiyellerine ulaşmaları için gerekli, Lider ve Ekip koçluğu danışmanlığı desteğini sağlıyoruz.

Mevcut liderleriniz ve geleceğin lider adayları için bir gelişim yolculuğu oluşturmanıza destek oluyoruz. Birinci sınıf Danışmanlarımız, birçok sektörde, uzun yıllara ve yönetsel yetkinliklere dayalı geniş kapsamlı deneyime sahiptir. Yöneticilere net bir yol haritası ve sağlıklı bir değerlendirme platformu sağlayan bu hizmetimiz özellikle orta ve üst kademe liderlik ekiplerinin yönetsel, liderlik ve işletimsel alanlardaki yetkinliklerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Düzenlenen koçluk seminerleri ile yapılan değerlendirmelere dayalı geri bildirim sağlanmakta ve öneriler paylaşılmaktadır. Bununla sağlanmak istenen faydalar:

• Yönetim yetkinliklerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi,
• Kişilerin öz farkındalıklarının arttırılması, ihtiyaçlarını anlaması,
• Potansiyellerinin açığa çıkarılması, gelişim eylem planlarının hazırlanması,
• Etkili ve verimli yönetim becerileri kazanarak ekiplerin daha etkin yönetilmesine hizmet etmelleri

Yetenek Havuzu Oluşturma, Sektörel Araştırma ve Raporlama

Kurumunuza benzer organizasyonların ya da rakiplerinizin yapılarını dikkate alarak kurumunuzun işe alım stratejilerini sektörün rekabet stratejilere bağlı olarak yeni yetenekleri çekecek analiz ve raporlamalarla, stratejik rekabet üstünlüğü sağlamanıza yardımcı olacak yetenek havuzu oluşturma ve yetkinlik haritalama hizmeti sunuyoruz.

Kurum yapınız ve mevcut insan sermayeniz analiz edilerek rakip veya benzer iş modeline sahip şirketlerle karşılaştırılıp, potansiyel ihtiyaçlarınız çerçevesinde gerekli planlar deneyimli uzmanlarımızın desteği ile oluşturarak daha hızlı davranmanıza ve uyum sağlamanıza yardımcı oluyoruz.

Sizi Arayalım mı?

Odak Kariyer

Güncel Haberler

01.01.2023

İK Araçları Nelerdir ?

İncele
01/07/2023

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

İncele
18.06.2023

IK Ürünler ve Çözümler

İncele
08.08.2022

Bilişim Sektöründe Farklılaşan İşe Alım ve Bilişimde İşe Alımın Önemi

İncele
01.01.2022

Liderlik gelişimi şu anda İK gündeminin en üstünde yer alıyor. İyi bir sebep için de.

İncele
27/7/2023

Sistem Global Danışmanlık A.Ş. ve Enterprise Singapore Öncülüğünde Bir Araya Geliyoruz

İncele