Bilişim Sektöründe Farklılaşan İşe Alım ve Bilişimde İşe Alımın Önemi

08.08.2022

Bilişim Sektöründe Farklılaşan İşe Alım ve Bilişimde İşe Alımın Önemi

Bilişim sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sınırsız bir büyüme içerisinde. Diğer sektörlerin dönem dönem görülen durgunlukları bu sektöre hiç uğramamaktadır. Dolayısıyla bilişim sektörü için ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü, daimi gereksinimdir. Bu da peşinde nitelikli bilişim kaynağı arayışının özellikle günümüz teknoloji çağındaki önemini daha da arttırmaktadır. Küçük – orta ölçekli yaklaşık 1600 firma Bilişim sektöründe aktif bir şekilde yer almakta ve bu firmaların %60’ından daha fazlası nitelikli iş gücü ihtiyacı duymaktadır. Bu bağlamda sürekli artan talep bilişim sektöründeki işe alım fonksiyonunun önemini arttırmaktadır.

Sektörün gelişme ve değişme hızı dışında nitelikli iş gücüne erişimde yaşanan zorluklar, “bilişim sektöründe işe alım”ı çağın gözde meslekleri arasına sokmuştur.

 

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Levent Kızıltan,

“Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü de içerdiği teknolojik platformlar ve bu platformları hayata geçiren insan kaynakları açısından tüm sektörleri besleyen konumuyla dönüşümün çok önemli bir paydaşı.” diyerek, Türkiye’de son yıllarda, “bilişim iş gücü” eksikliğinin bir sorun haline geldiğini beyan etmiştir. Bu da işe alımda farklılaşmayı peşinde getirmiştir.

Gelişen dünya ile birlikte teknolojiden bağımsız bir iş düşünmek, tasarlamak, kurgulamak neredeyse imkansız hale geldi. Örnek olarak e ticareti hizmeti sunan firmaların kendilerine ait somut ürünleri olmamasına rağmen, insanların talep ettikleri hizmetleri karşılayacak web siteleri oluşturması gösterilebilir. Buna bağlı olarak yazılım geliştiricilere, test mühendislerine vb. pozisyonlara giderek ihtiyaç çoğalmaktadır. 2030 yılını düşündüğümüzde bilgi ve donanım gerektiren teknoloji, mühendislik gibi alanlarda arz ve talep oranının giderek artması beklenmektedir. Bu nedenle ”IT Recruiter” diye adlandırılan, Bilişim İşe Alım Uzmanlarına ihtiyaç gün geçtikçe artacaktır. Firmaların ulaşmakta zorlandığı bilişim sektörü çalışanlarına, İşe Alım Uzmanları aracılığı ile hızla ulaşabilecektir. Hem yetkinlik hem de teknik bilgileri analiz ederek doğru işe doğru aday anlayışıyla istihdam sağlanabilecektir.

 

Teknolojiyle harmanlanan ve yazılımın yaşamlarımıza entegre olduğu yeni dünya düzeni içinde ülkemizde bilişim kaynağı yeterli sayıda sağlanamamaktadır. Bilişim sektöründe nitelikli ve yeterli iş gücüne erişimin elde edilebilmesi için, dijitalleşen dünyanın arz – talep ilişkisine göre ilgili okul bölümlerinin arttırılması ve bu bölümleri tercih etmeleri için öğrencilerin bilinçlendirilmesi faydalı olacaktır.