ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

01/07/2023

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET     13,414.50     
SGK PRİMİ% 14    1,878.03     
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1    134.15     
KESİNTİLER TOPLAMI    2,012.18     
NET ASGARİ ÜCRET    11,402.32     
 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET    13,414.50     
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*)    2,079.25     
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2    268.29     
İŞVERENE TOPLAM MALİYET    15,762.04
 

 

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birmi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir."

Kaynakça;
https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/